Structura programului

structure

Studenții Masteratului de Studii de Muncă trebuie să obțină 30 de credite transferabile (ECTS) pe semestru, absolvirea masteratului fiind condiționată de obținerea unui total de 120 ECTS.

Programul de învățământ al Masteratului de Studii de Muncă include următoarele cursuri:

 • MSMSP01: Relații de muncă comparate (Lect. Univ. Dr. Aurelian Muntean)
 • MSMSP02: Stratificare și mobilitate socială (Conf. Univ. Dr. Cătălin Augustin Stoica)
 • MSMSP03: Construcția pieței forței de muncă și instituțiile negocierilor colective în Europa (Lect. Univ. Dr. Arpad Todor)
 • MSMSP04: Forme ale capitalismului (Lect. Univ. Dr. Aurelian Muntean)
 • MSMSP05: Dreptul muncii european și internațional (Conf. Univ. Dr. Radu Popescu)
 • MSMSP06: Migrație și muncă (Conf. Univ. Dr. Monica Șerban)
 • MSMSP07: Managementul resurselor umane (Conf. Univ. Dr. Mihai Păunescu)
 • MSMSP08: Sociologia grupurilor de interese (Lect. Univ. Dr. Aurelian Muntean)
 • MSMSP09: Dialog civic și reprezentare socială (Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu / Andrada Nimu)
 • MSMSP10: Recrutarea, selecția și evaluarea resurselor umane (Lect. Univ. Dr. Cătălina Roșca)
 • MSMSP11: Metode de analiză a datelor (Lect. Univ. Dr. Aurelian Muntean / Drd. George Matu)
 • MSMSP12: Antropologia relațiilor de muncă (Lect. Univ. Dr. Bogdan Iancu)

 

Masteratul de Studii de Muncă este organizat pe baza a două arii de specializare: Cercetare comparată și Politici publice. Aceste arii de specializare reflectă domenii de competență de bază în facultatea noastră.